EPSDER Geniş Katılımlı Sektör Toplantısı

8 Ekim 2019 tarihinde üye ve paydaş kurum temsilcilerinin yoğun katılımıyla Wyndham Ankara’da gerçekleştirildi. EPS sektör temsilcileri ile yenilen öğle yemeği sonrasında, sektördeki gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi. CFN Kimya katkılarıyla düzenlenen etkinlik, EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdem Ateş’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından EPSDER Genel Sekreteri Sayın Murat Kenet ve EPSDER Danışmanı Sayın Prof. Dr. İbrahim Uzun tarafından ;

* Geofoam ile ilgili olarak sektörde yaşanan gelişmeler.

   Türkiye’de geofoam uygulamalarının yeni başlaması ve bilinçlendirme çalışmaları için dernek tarafından düzenlenen etkinlikler anlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Kayseri Pastırmacılar Kavşağında Geofoam uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

* ADR ; Tehlikeli malların uluslararası Karayollarında Taşınması hakkında bilgilendirme.

   ADR Yönetmeliği kapsamında işletmelerde bir danışman ile çalışılması ve ürünlerin taşınması kapsamında yönetmeliklere uygun araç sağlanması konularına değinildi.

* ÇEVKAK tarafından yapılan , CE belgelendirme, Periyodik Testler hakkında bilgilendirme.

   Akredite kuruluş olan ÇEVKAK tarafından EPS’ye yönelik tüm testlerin hızlı ve ekonomik olarak yapılabildiği EPS-DER üyelerine test fiyatlarında indirim yapıldığı bilgilendirmesi yapıldı.

*Asmolen uygulamalarında yeni deprem yönetmeliğinde uyum şartlarına değinildi

Toplu çekilen hatıra fotoğrafından sonra etkinlik sonlandırıldı.