Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Birleşmiş Milletler Küresel Amaçlarını desteklemeyi ve bu amaçları gerçekleştirmek için ortaya koyduğu 10 temel ilkeyi iş dünyasının stratejik olarak benimsemesini hedefler. CFN Kimya olaraksürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluğa olan bağlılığımızın güçlü bir ifadesi olarak UNGC imzacısı olmaktan gurur duyuyoruz.

 2000 yılında başlayan bu küresel harekete 160’tan fazla ülkede 15.000’den fazla imzacı ve 70’e yakın yerel ağ katılmıştır, bu da UNGC’yi dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi haline getirmiştir.

 UNGC’nin 10 temel İlkesi, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi iş dünyasının temel sorumluluklarını ele almaktadır. CFN Kimya olarak, bu taahhütlerin işimizin temel bir parçası olduğuna inanıyoruz.

 UNGC’ye olan bağlılığımız, 10 temel ilkeyi tüm iş faaliyetlerimize entegre etme taahhüdümüzü yansıtıyor. Bu taahhüt, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma çabalarımızı hızlandırmamızı sağlayacak. UNGC’ye katılımımızın bir sonucu olarak bu ilkelere bağlılığımızı ve küresel 2030 ajandasını desteklemek için yürüttüğümüz faaliyetleri yıllık olarak raporlamaktan mutluluk duyacağız.