Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için insan unsurunun belirleyiciliğine inanarak insan kaynakları politikamızı “Önce İnsan”  yaklaşımı çerçevesinde oluşturduk.

Bu çerçevede, insan kaynakları temel politikamız, çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, onların motivasyonları, iş tatmini ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmaktır.

Misyonumuz

Modern İnsan Kaynakları sistemlerini hayata geçirerek, insan kaynağımızı geliştirmek ve nitelikli iş gücü tarafından tercih edilen bir firma haline gelmektir.

Vizyonumuz

İnsana değer vererek ve en önemli sermayenin çalışanlarımız olduğu gerçeğiyle hareket ederek, insan kaynağımızı geliştirmek, kariyer hedeflerine hazırlamak ve sonuç olarak başarılı çalışanlar ile şirket hedeflerine ulaşılmasına en büyük desteği vermektir.

Ana Hedeflerimiz:

  • Değişime ve yeniliğe açık, öğrenen ve sürekli kendini geliştirme çabası gösteren, “Takım Ruhu” ve “Biz Bilinci” ile hareket ederek çabalarını kişisel performansının yanında şirket performansına yansıtan bir çalışan profili yakalamak,
  • Şirketimizde “Toplam Kalite Yönetimi” ni hayata geçirmek,
  • Çalışanlarımızın aidiyet duygularını güçlendirmek için onlara sağlanan gelişim olanakları ile, performansa dayalı ücret ve kariyer fırsatlarını şirket imkanlarına paralel olarak iyileştirmektir.

Değerlerimiz

“Önce İnsan” yaklaşımı çerçevesinde;

  • Çalışanların insanlık onurlarına saygı duyar, onlara güvenir, takdir eder ve başarıyı paylaşırız.
  • Çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliğine önem veririz.
  • Sürdürülebilir bir gelecek için; çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri başta olmak üzere üzere tüm sorumluluklarımızı yerine getiririz.