EPS, 1951’den beri, dünyada en yaygın kullanılan ısı yalıtım kaynaklarından biri olmuştur. Günümüzde mimari tasarımlı ve enerji verimli binalarda giderek artan oranda uygulanmaktadır. Düşük maliyeti ve çok yönlü kullanımı EPS yalıtımını,
mimarların ve yüklenicilerin tercih ettiği uygulama haline getirmektedir.

Binaların dış cephelerinde ve tavanlarında ısı-ses yalıtımında, ambalaj sektöründe, beyaz eşya ve elektronik ürünlerin korunmasında, geofoam şeklinde yol altı dolgularında ve gıda uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Alev geciktiricili EPS tutuşmayı sınırlamak için özel olarak formüle edilmiş alevlenme geciktirici katkı maddeleri içerir. Bu ürünler, bina panelleri, yalıtım levhaları ve çatı-yapı grupları dahil olmak üzere ev aletleri, geofoam, bina ve inşaattaki birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ürünler, buhar ısısı ile işlendiğinde hacminin 40 katına kadar genleşebilmektedir. Buhar ısısı uygulanmasıyla, şişirici madde sıvı halden gaz galine geçer ve genişler, bu esnada ısı etkisi ile yumuşamış olan polistiren ürünü de gaz ile birlikte boncuk şeklinde genleşir. Buhar ile temas sonrasında, boncukların neminin uzaklaşmasından sonra içlerinde kalan şişirici madde yoğunlaşır ve hava hücresel yapıya yayılır. Önceden genleşmiş olan boncuklar stabilize edildikten sonra, tekrar buhar ile temas ettirilerek blok kalıpları içinde kaynaştırılır. Bunlar daha sonra kürlenir ve levha, tabaka veya başka şekiller halinde kesilir. Kapalı hücresi, hava dolu hücresel yapısı, esnekliği ve hafifliği ve hammaddeden bitmiş ürüne dönüştürülebilirliği sayesinde EPS istenilen uygulamalarda kullanılır.

Normal EPS, paketleme, ürün ve balık kutuları, soğutucular ve genel uygulamalar için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Malzemenin dayanıklılığı ve görünümü ile ekonomik ve hızlı üretim imkânı sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir.

Kullanım amacı nedeni ile bu ürünlerin üretiminde kullanılan tüm katkılar, gıda ile temasa uygundur.

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınız için