CFN Kimya’da;

Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve komşularımız ile ilgili tüm süreçlerde “Önce İş Güvenliği Gelir”, “İnsanı, Toplumu ve Dünyayı Önemser” ve “Çocuklarımıza Güvenli Bir Çevre Mirası” ilkelerini İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi politikası olarak belirledik ve bu ilkeleri benimsiyoruz.

CFN Kimya olarak bu politika doğrultusunda;

 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uymayı,
 • Çalışanlarımızı sağlık ve güvenlik prosedürleri, riskleri ve risk yönetim süreçleri konusunda düzenli bilgilendirmeyi,
 • Riskleri devamlı değerlendirme süreçlerini etkin hale getirerek sürekli iyileştirmeyi,
 • Süreçlerimizde meydana gelen değişikliklerde sağlık ve güvenlik risklerinin doğru yönetilmesi için etkin bir “Değişimin Yönetimi” prosedürü uygulamayı,
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeler veya risklere maruziyetinin en aza indirilmesi için yapılan işin doğasına uygun kişisel koruyucu donanımlarını sağlamayı,
 • İş ekipmanlarının güvenli olarak kullanımını sağlamak amacı ile sürekli talimatlarla bilgilendirmeyi, iç ve dış denetimleri sağlamayı,
 • Proses güvenliğini sağlamayı, büyük endüstriyel kazaların risklerinin azaltılmasını, ilgili performans göstergelerini takip etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Kimyasal maddeler ile çalışırken süreçlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli bilgilendirme, çalışma talimatı, rehberlik ve yönetimi sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların katılımını teşvik edecek ve açık iletişimin sağlandığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızın zihinsel/duygusal zindeliğini artırmak, fiziksel risk etmenlerini en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmayı,
 • Önleyici bir yaklaşımla özellikle çalışanlarımızı meslek hastalıklarından korumak ve kontrol önlemlerinin etkinliğini gözlemlemek amacı ile düzenli sağlık kontrollerini sağlanmayı ve
 • Sıfır kaza, sıfır meslek hastalığı hedefiyle çalışmayı

taahhüt ediyoruz.