Sponsoru olduğumuz EPSDER tarafından 5.si düzenlenen Geofoam Kongresi, 23 ülkenin katılımı ile Kıbrıs’ta gerçekleşti.

5. Uluslararası Geofoam Kongresi

Kongre çeşitli ülkelerden, EPS Geofoam üreticilerini, hammadde tedarikçilerini, makine üreticilerini, akademisyenleri, geoteknik mühendislerini, inşaat mühendislerini, zemin mekanikçilerini, müteahitlik firmalarını biraraya getirdi.

EPS (Genleştirilebilir Polistiren) Geofoam Hafif Dolgu Malzemesi Nedir?
EPS Geofoam (Hafif Dolgu) teknolojisi ilk olarak 1972 yılında “Norveç Yol Araştırma Laboratuvarı” tarafından karayolu uygulamalarında, oturmaların azaltılması amacıyla hafif dolgu malzemesi olarak kullanılmıştı. 1970’li yıllarda kullanılmaya başlayan hafif dolgu malzemesi geofoam ilk olarak İskandinav ülkelerinde, daha sonra Batı Avrupa, Amerika ve Japonya’da kullanılmaya başlanmıştı.

EPS Geofoam, inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan konvansiyonel bir dolgu malzemesinin aynı hacimde 100’de biri ağırlığında. EPS Geofoam’un diğer başlıca kullanım alanları şunlardır:
• Karayolu ve demiryolu inşaatlarında taşıma kapasitesi düşük ve oturma kapasitesi yüksek zeminlerde, geleneksel zemin ıslah yöntemlerine alternatif hafif dolgu malzemesi olarak
• Toprak altına gömülü sanat yapıları, enerji nakil hatları gibi yapılara gelen aşırı dolgu yüklerinin azaltılmasında
• Köprü yaklaşım rampalarında hafif dolgu malzemesi olarak
• Yol genişletme çalışmalarında hızlı ve sıkıştırma gerektirmeyen dolgu olarak
• Heyelan riski olan alanlarda şev güvenliğinin artırılmasında
• Döşemelere gelen yüklerin azaltılmasında (beton üzerine peyzaj uygulamaları vb.)
• Don derinliği yüksek olan bölgelerde temel derinliklerinin azaltılarak ekonomi sağlanmasında
• Yapılarda sismik (deprem) etkilerin azaltılmasında (sismik izolatör)
• Mevcut veya yeni yapılacak istinat duvarlarının arkasındaki yüklerin azaltılmasında
• Çeşitli peyzaj uygulamaları ve yapay dolgu/yükselti oluşturma uygulamalarında.