Global düşünüp lokal kararlar veren CFN Kimya A.Ş. ;

Toplam  Kalite  Yönetimini,  firmamızın  içinde  bulunduğu  “çalışanlarımız”,  “ortaklarımız”, “müşterilerimiz”, “tedarikçilerimiz”, “çevre”, “içinde yaşadığımız toplum”, “teknoloji” ortamında başarılı olmak için, bitmek bilmeyen bir yaşam tarzı ve yolculuk olarak kabul etmekteyiz.

Firmamızda uygulanmakta olan tüm süreçlerin, uluslararası kalite düzeyinde gerçekleştirilmesi ve çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirilmesi, faaliyetlerimiz sırasında çevrenin korunması, üretmiş olduğumuz ürünlerin, müşterilerimizin ekonomik ve teknik gereksinimlerine en uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, vazgeçilmez prensiplerimiz arasındadır. İşletme sürecini her aşamasını bütünüyle kontrolünü amaçlayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin gereği olarak, yüksek kalite ve verimlilik, düşük maliyet ve zamanında termin hedeflenmektedir.

Bu sistemin performansını sürekli iyileştirmek için, Kalite Politikamız;

  1. Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerini Belirlemek

Müşterilerimizin istek/ihtiyaç ve beklentilerini tam ve doğru olarak anlamak.

  1. Müşteri Memnuniyetini Sağlamak

Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, sahip olunan memnuniyet çizgisini korumak ve sürekli geliştirmek için çalışmak.

  1. Yapılan İşleri İlk Defasında ve Doğru Olarak Yapmak

Yapılan her işi planlamak, ilk defasında doğru ve tam olarak yapmak, bunu bir ilke haline getirmek.

  1. Çalışanlarımızın Memnuniyeti ve Gelişimi

Kalitemizi oluşturan en önemli faktörün çalışanlarımız olduğunu düşünerek, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve kalitemizi günden güne daha da artırmak için, eğitimleri CFN KİMYA  ailesinin ayrılmaz bir parçası olarak sürdürmek.

  1. Tedarikçi ve Müşterilerimizle Kazan-Kazan İlişkisi

İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tedarikçi firma ve müşterilerimizle, uzun vadeli, iyi niyet ve dürüstlük ilkesine dayanan, açık ilişkiler kurmak, “ Kazan-Kazan” ilişkisi içerisinde karşılıklı olarak kalite anlayışının gelişimine katkı ve destekte bulunmak.

  1. Sürekli İyileştirme ve Gelişim

Çalışanlarımızın katılımı ile, sahip olduğumuz yüksek teknolojiyi kullanarak, kalite sistemimizin geliştirilmesini ve gelişimin sürekliliğini sağlamak.

  1. Çevreye Saygı

Kalite anlayışımızın temeli, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğanın dengesini bozacak hareket ve eylemlerden kaçınmaktır.